சீனா, ரஷ்யா அல்லது பிலிப்பைன்ஸ் இல்லை மேலும் எம்.பி.பி. எஸ்

குறைந்த கட்டணம் எம்.பி.பி.எஸ்

வங்காளம் உள்ள மருத்துவ ஆய்வு சீனாவை விட நன்றாக உள்ளது, ரஷ்யா அல்லது பிலிப்பைன்ஸ்:

இந்திய மருத்துவ மாணவர்கள் வங்காளம் இருந்து எம்.பி.பி. எஸ் செய்ய இப்போது இரண்டாவது சிறந்த வழி. வங்காளம் மற்றும் எம்.பி.பி. எஸ் சீனா எம்.பி.பி. எஸ் விட சிறந்தது, ரஷ்யா, பிலிப்பைன்ஸ். வங்காளம் மருத்துவ ஆய்வு மாணவர்கள் பயன்படுத்தப்படும் அதே புத்தகங்கள் இந்திய மருத்துவ ஆய்வு போன்ற ஆகிறது, இந்தியா போன்ற அதே ஆய்வு முறை, அதே பாடத்திட்டங்கள், மற்றும் ஆய்வு அதே கால, இதே போன்ற மருந்துகள், இதே போன்ற நோய்கள், இதே போன்ற ஆய்வு திட்டம் மற்றும் அதே பரிசோதனை முறை. வங்காளம் கலாச்சாரம் மற்றும் உணவு முறைகள் இந்தியாவில் அதே இருக்கின்றன. இதனால் அதே மொழிகள் கூடுதலாக, இந்தியா மற்றும் வங்காளம் பேசப்படும் அதாவது. ஆங்கிலம், Hindi and Bengali. The act of MCI 1956 வங்காளம் உள்ள மருத்துவ கல்லூரிகளில் ஒப்புதல். அது ஒரு உலர்ந்த இடத்தில் மற்றும் எந்த மது அல்லது போதை மருந்து நுகர்வு வங்காளம் அனுமதிக்கப்படுகிறது என மாணவர்கள் தங்கள் நாட்டின் வெளியே படிக்க சிறந்த பாதுகாப்பான இடத்தில் இருக்கிறது மற்றும் அது வங்காளம் சட்ட விரோதமாக கருதப்படுகிறது. வங்காளம் படிக்க நன்மைகள்:

மேலும் கண்டுபிடிக்க MBBS Bangladesh Best Choice

கண்டுபிடிக்க இங்கே F.A.Q

சீனா, ரஷ்யா அல்லது பிலிப்பைன்ஸ் இல்லை மேலும் எம்.பி.பி. எஸ்

மொழி: மொழி பயிற்று ஆகிறது; அது ஒரு பயனுள்ள மற்றும் வசதியான முறையில் தொடர்பு கொள்ள உதவுகிறது. சீன ஆங்கிலம் ஒப்பிடுகையில், எளிய ஆங்கில தெற்கு ஆசியர்கள் புரிந்து கொள்ள எளிதாக இருக்கிறது.

உணவு: உணவு ஏற்பாடுகள், இந்தியா போன்ற அதே போல் நல்ல சுவை, ஆனால் சீனா மற்றும் தென் ஆசிய பிராந்தியம் ஆனால் வேறுபாடு அவற்றின் சுவை தென் ஆசிய உணவு சுவை ஏற்றதாக இல்லை என்று ஆகிறது. தென் ஆசிய சமைத்த சீன சுவை சீனாவில் சமைத்த விட வித்தியாசமானவை.

விலை: Living cost in China, Russia and Philippines is more compare to India or Bangladesh ie SAARC countries. சீன, Russian or Philippines medical college charges high prices as compared to Bangladesh medical colleges in terms of lodging, உணவுகள், வாழ்க்கை செலவு அதிகமாக உள்ளது, கட்டணம் போன்றவை. வாழ்க்கை தரத்தை அவர்களது தலைவர்கள் கொள்கைகளை செயல்படுத்துவது பின்னர் முக்கிய சீன நகரங்களில் அதிகரித்து வருகிறது, ஏனெனில்.

பட்டம் அங்கீகாரம்: MCI இந்தியாவுக்கு வெளியே மருத்துவ ஆய்வு அங்கீகரிக்கப்பட்ட, மேற்கு நாடுகளில் வங்காளம் மருத்துவ கல்லூரிகளில் இருந்து பெறப்பட்ட அங்கீகார சீனா மற்றும் ரஷ்யா விட சிறந்தது. வங்காளம் படிக்க தென் கிழக்கு ஆசிய ஒத்த சிறந்த வழி.

சீன அல்லது ரஷியன் மருத்துவ கல்லூரிகள் விளக்க புத்தகங்கள் நல்ல வாசித்தல் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் உள்ளன ஆனால் ஆங்கிலம் ஒரு பரிமாற முடியாது. சீனாவில் அர்த்தமுள்ள தொடர்பு பொருட்டு முக்கிய பிரச்சினை சுமார் கொண்டதாகும் என்று தங்கள் மொழியை கற்று கொள்ள வேண்டும் 7500 சீன மொழி எழுத்துக்கள். எழுத்துக்கள் அளவு சீனாவில் நல்ல ஆய்வுகள் செய்ய வேண்டும், பொறியியல் மற்றும் அறிவியல் மாணவர்களுக்கு இன்னும் குறிப்பாக போகிறது. மேலும், வங்காளம், சீனா ஒப்பிடுகையில் மருத்துவ படிப்பில் மேலும் வளர்ந்த ஆகிறது, ரஷ்யா, பிலிப்பைன்ஸ். வெளிநாட்டு மாணவர்கள் நிறைய ஆய்வு மருத்துவ வங்காளம் வந்து. வங்காளம் மருத்துவ கல்லூரி பெற்றார் பட்டம் அனைத்து உலக முழுவதும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏனெனில் அது சீனா அல்லது ரஷ்யா ஒப்பிடுகையில் வங்காளம் இருந்து மருத்துவம் செய்ய நல்லது, மேலும் மரியாதைக்குரிய மற்றும் மலிவு விலை.

So No More MBBS in China Russia or Philippines Medical Study in Bangladesh in Best Option for Indian Students

அனுப்புக வங்காளம் உள்ள எம்.பி.பி. எஸ் உடன் குறித்துள்ளார்: , , , , , , , , , , , ,